การขยายชิ้นงานให้เป็นทรงกลมใหญ่ขึ้น (ช่วงครึ่งทรงกลม)

เริ่มถักโดยใช้จำนวนหลักเริ่มต้นที่นิยมกันคือ 6หลัก หรือ 8หลัก จะเลือกเป็น คธ.(x) หรือ พ1ค(F) ก็แล้วแต่ คอนเซ็ปที่จะทำชิ้นงานให้ขยายเป็นทรงกลมคือ ในหลักถัดๆไปจะเพิ่มจำนวนหลักตามจำนวนหลักเริ่มต้นเสมอ การเพิ่มจำนวนหลักทำได้โดยการย้ำเบิ้ลในหลักเดิม

ลองดูตัวอย่าง pattern ตามแบบด้านล่างค่ะ

แถวที่

Pattern Description

Detailed Pattern

จำนวนหลัก

( =แถวที่ * จำนวนหลักในแถวแรก)

0

เริ่มต้นคล้องห่วงสำหรับก้นหอย

-

-

1

6x (หรือ คธ. หกครั้ง) แล้วรูดปิดก้นหอย

x x x x x x

6

2

6v (หรือ คธ. บนหลักเดิมเบิ้ลสอง ทำทั้งหมด 6 ครั้ง)

v v v v v v

(2*6) = 12

3

6(x v)

x v x v x v

(3*6) = 18

4

6(2x v)

x x v x x v x x v x x v x x v x x v

(4*6) = 24

5

6(3x v)

x x x v x x x v x x x v x x x v x x x v x x x v

(5*6) = 30

6 ...

เพิ่มจำนวน x หรือคธ. ควบคู่กับ v โดยทำซ้ำทั้งหมด 6 ครั้ง 

TIP เคล็ดลับ: การขยายโดยให้ v อยู่ที่ช่วงท้ายสุดของแต่ละช่วง จะทำให้เกิดมุมเหลี่ยมเกิดขึ้น ให้ใช้วิธีการถัก v ย้ายไปในตำแหน่งต่างๆในแต่ละช่วง เช่น แถวที่ 4 เราอาจจะเปลี่ยนเป็น 6(x v x) เพื่อให้จุดที่มีการเพิ่มหลัก หรือ v ย้ายไปในตำแหน่งอื่นไม่ไปตรงกับแถวก่อนหน้าจนเกิดเหลี่ยมขึ้น ชิ้นงานที่ได้จะดูกลมขึ้นค่ะ