Basic Crochet - The Beginning of Crochet Pattern - เริ่มต้นกับสัญลักษณ์โครเชต์

สำหรับมือใหม่หัดถักโครเชต์ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นลายเบื้องต้นที่นักถักทั้งหลายควรทราบก่อนไปดู pattern

สำหรับการอ่าน pattern ถ้าเป็นของญี่ปุ่น จะใช้สัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปภาพแพทเทิร์น และในบางที่จะเขียน short code ประกอบสัญลักษณ์ ด้วยตัวอักษร เช่น o, x, v, A, F, T, เป็นต้น

  ส่วนการอ่าน pattern ของทาง europe, uk และ us จะใช้วิธีการอธิบาย โดยใช้ตัวย่อจากชื่อเต็มของคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ เช่น ch, sc, dc, HDC, FPDC, เป็นต้น 

 • การถัก o หรือถักโซ่ หรือ chain (ch) ใช้ในการขึ้นต้นชิ้นงาน และขึ้นต้นในแต่ละแถว
  ถักโซ่

 • การถัก x หรือ คธ (ควักธรรมดา) หรือ single crochet (sc) นี่คือลายถักแบบเบื้องต้นที่สุด เป็นการเอาเข็มควักไหมลอดผ่านหลักที่ต้องการถัก แล้วควักไหมอีกครั้ง ลอดผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม เป็นอันเสร็จ
  ถัก x, ถักควักธรรมดา

 • การถัก c หรือ ลห หรือ เลื่อนห่วง หรือปิดงานจบแถว
  ถัก c, ถักเลื่อนห่วง

 • การถัก v หรือเบิ้ล คธ เป็นการถัก x หรือ คธ 2 ครั้งลงบนหลักเดียวกัน เป็นการเพิ่มจำนวนหลักจาก 1 หลัก เป็น 2 หลัก
  ถัก v, เบิ้ล คธ.

 • การถัก A หรือ คธ หรือ x 2 ครั้งบน 2 หลัก แล้วรวบห่วงพร้อมกัน เป็นการลดจำนวนหลักจาก 2 หลัก เหลือ 1 หลัก
  ถัก A, ถัก คธ. 2ครั้ง แล้วรวบห่วงพร้อมกัน

 • การถัก W เป็นการถักควักธรรมดา หรือ x 3 ครั้งในหลักเดียวกัน เป็นการขยายจำนวนหลักจาก 1 หลัก ไป 3 หลัก
  ถัก W, ทริปเปิ้ล คธ.

 • การถัก M หรือ คธ หรือ x 3 ครั้งบน 3 หลัก แล้วรวบห่วงพร้อมกัน เป็นการลดจำนวนหลักจาก 3 หลัก เหลือ 1 หลัก
  ถัก M, ถัก คธ. 3ครั้ง แล้วรวบห่วงพร้อมกัน

 • การถัก X bar หรือ BLO หรือ Single Crochet Back Loop Only (Sc. BLO) เป็นการถัก คธ บนหลักที่เห็นเป็นเปียโดยควักไหมผ่านเส้นด้านหลังด้านเดียว วิธีการถักบนเส้นด้านหลังด้านเดียว เพื่อให้เห็นลายขีดของเส้นบนหลักเป็นแนวยาวแนวขวาง เป็นการเพิ่มลวดลายได้อีกแบบหนึ่ง สามารถใช้กับ T, F หรือ TR หรือการถักแบบอื่นๆก็ได้
  ถัก X-bar, ถัก คธ บนหลักด้านหลังด้านเดียว

 • การถัก T หรือ ½ พ1ค หรือ Half Double Crochet (HDC) เป็นการ พันหัวเข็ม ก่อนควักธรรมดาลอดไหมผ่านทุกห่วงบนเข็มในครั้งเดียว
  ถัก T, ถัก 1/2 พ1ค

 • การถัก F หรือ พ1ค (พันควัก 1 ครั้ง) หรือ double crochet (dc) วิธีคือพันไหม1รอบ แล้วเอาเข็มควักบนหลักที่ต้องการถัก แล้วลอดไหมผ่านห่วงบนหลัก จะมี 3 ห่วงบนเข็ม ควักไหมลอดผ่าน 2 ห่วง จะเหลือ 2 ห่วงบนเข็ม ควักไหมลอดผ่านตลอด 2 ห่วง เป็นอันเสร็จ
  ถัก F, ถัก พ1ค

 • การถัก TR หรือ พ2ค หรือ Triple Crochet (TC) เป็นการพันหัวเข็ม 2 ครั้ง ก่อนควักไหมบนหลัก แล้วควักไหมลอดผ่านทีละ 2 ห่วง ทั้งหมด 3 ครั้ง
  ถัก TR, ถัก TC, ถัก พ2ค

 • การถักเบิ้ล F หรือ V พ1ค คือการย้ำ พ1ค (F) 2 ครั้ง บนหลักเดียวกัน เป็นการเพิ่มจำนวนหลักจาก 1 หลัก เป็น 2 หลัก
  ถัก F แบบ V, เบิ้ล พ1ค

 • การถัก F 2ครั้ง แบบ A หรือ พ1ค 2 ครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกัน เป็นการลดจำนวนหลักจาก 2 หลัก เหลือ 1 หลัก
  ถัก F แบบ A, ถัก พ1ค 2 ครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกัน

 • การถัก FPHDC - Front Post Half Double Crochet หรือ การถัก T - ½ พ1ค ลายนูนด้านหน้า เป็นการถัก ½ พ1ค ให้ลายเปียนูนด้านหน้า โดยเอาเข็มควักไหมอ้อมด้านหลังของแถวก่อนหน้า ไม่ได้แทงลงหลักโซ่ตามปกติ
  ถัก FPHDC, ถัก 1/2 พ1ค ลายนูนด้านหน้า

 • การถัก BPHDC - Back Post Half Dobule Crochet หรือ การถัก T - ½ พ1ค ลายนูนด้านหลัง เป็นการถัก ½ พ1ค ให้ลายเปียนูนด้านหลัง โดยเอาเข็มควักไหมอ้อมด้านหน้าของแถวก่อนหน้า ไม่ได้แทงลงหลักโซ่ตามปกติ
  ถัก BPHDC, ถัก 1/2 พ1ค ลายนูนด้านหลัง

 • การถัก FPDC - Front Post Double Crochet หรือ พ1ค ลายนูนด้านหน้า เป็นการถัก พ1ค ให้ลายเปียนูนอยู่ด้านหน้า โดยเอาเข็มควักไหมอ้อมด้านหลังของแถวก่อนหน้า ไม่ได้แทงลงหลักโซ่ตามปกติ
  ถัก FPDC, ถัก พ1ค ลายนูนด้านหน้า

 • การถัก BPDC - Back Post Double Crochet หรือ พ1ค ลายนูนด้านหลัง เป็นการถัก พ1ค ให้ลายเปียนูนอยู่ด้านหลัง โดยเอาเข็มควักไหมอ้อมด้านหน้าของแถวก่อนหน้า ไม่ได้แทงลงหลักโซ่ตามปกติ
  ถัก BPDC, ถัก พ1ค ลายนูนด้านหลัง